PagalsWorld.Com


Machine Gun Deep Sidhu

Machine Gun Deep Sidhu

Download Video & Mp3 Formate

Video Snapshots

much wala v ta mushka wala v hath tholla pona ta bhoga wala v ana area mityaar di tosse mann da shad pusha bina pindo chade janne na mera nal yaar da thoolle nal jiwa rode nal patte na machine gun nal (x2) sir kadve record vh believe rakh da mott nal velly karda na pariya

∴ Home